Adviezen-Publicaties

De Adviesraad Sociaal Domein richt zich op het adviseren van gemeenten en andere partijen over het sociaal domein. Een belangrijke taak van de ASD is het uitbrengen van publicaties waarin zij haar visie, aanbevelingen en adviezen over verschillende onderwerpen binnen het sociaal domein presenteert. Deze publicaties zijn bedoeld om bij te dragen aan de ontwikkeling van beleid en praktijk op lokaal niveau en om actuele vraagstukken te belichten. De ASD baseert haar publicaties op onderzoek, ervaringen uit de praktijk en de inbreng van verschillende belanghebbenden.

4 april 2023

(on)gevraagd advies Integraal Beleidsplan Sociaal Domein

Naar aanleiding van de inhoud van de Kaderbrief 2024 GR FermWerk en de bespreking hiervan in de Cliƫntenraad, spreken wij onze zorg uit aangaande de situatie binnen de organisatie FermWerk.

29 november 2022

Advies garantiestelling Bakkershuis

Als Adviesraad Sociaal Domein verzoeken wij het College en de Raad een garantiestelling af te geven voor de periode na juni 2023 met een maximum van 1 jaar .

23 juni 2022

Gevraagd advies Huishoudelijke Hulp

Wij van de ASD zijn zeer content met de goede samenwerking en geven graag het gevraagde advies.

1 september 2021

Visie ASD op Huishoudelijke hulp toekomstproof

De strekking van de Visie van de gemeenten op de toekomst van Huishoudelijke Hulp (HH) in de regio Utrecht West is op zich duidelijk: er moet zo min mogelijk HH worden ingezet in de toekomst, sterker nog er moet naar worden gestreefd .....