WMO

Het is belangrijk dat u als inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en actief kan blijven deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt dat de gemeente Montfoort u hierbij ondersteunt als dit door een ziekte, handicap of een andere beperking lastig wordt.

U kunt dan in aanmerking komen voor een rolstoel, aangepaste kinderwagen, scootmobiel, speciale vervoersvoorzieningen, hulp bij het huishouden of een woningaanpassing. U kunt ook een Persoonsgebonden Budget (PGB) aanvragen om zelf zorg in te kopen.

Als u zorgt voor een zieke partner, kind, of ander familielid, vriend of buur, dan is ontspanning op zijn tijd nodig om de zorg vol te kunnen houden en zelf gezond te blijven. U kunt de zorg dan tijdelijk overdragen aan professionele hulpverleners, de zogenaamde ‘Respijtzorg voor mantelzorgers’.

De gemeente Montfoort heeft de uitvoering hiervan uitbesteed aan de stichting Welzijn Ouderen Montfoort (SWOM). De SWOM heeft als motto: “laat iedereen meedoen” en richt zich op het geven van advies, ondersteuning, activiteiten en begeleiding om uw kwaliteit van leven in stand te houden of te verbeteren.
Wanneer u vragen hebt over het regelen van zorg en ondersteuning en voor zorgbemiddeling, kunt u voor cliëntondersteuning contact opnemen met MEE.