Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein Montfoort kijkt mee met het gemeentelijke beleid en de uitvoering hiervan op het gebied van jeugdhulp, werk en inkomen, zorg en wonen. Wij doen dit vanuit een onafhankelijke positie, met een positief kritische houding. Wij signaleren ontwikkelingen, knelpunten en kansen die er zijn om het sociaal beleid van de gemeente Montfoort te verbeteren en geven het College van Burgemeester en Wethouders (verder College van B&W) op dit punt gevraagd en ongevraagd advies.