Meedoen

Meedoen in een baan betekent veel voor mensen: financiële zelfstandigheid, sociale contacten, een duidelijke dagstructuur, meer welbevinden. Dit geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, ook zij moeten naar vermogen mee kunnen doen.

Daarom is het van belang dat de gemeente u helpt als het even niet zelf lukt. Dat u begeleid wordt bij het vinden van een baan en bij sollicitaties. Dat u werkervaring op doet, bepaalde vaardigheden aanleert of een gerichte vakopleiding volgt. Soms is het nodig om te werken in een beschermde omgeving, een werkplek aan te passen of een inburgeringscursus te volgen.

Heeft u een laag inkomen? Dan kan een steuntje in de rug in de vorm van een extra vergoeding voor bepaalde kosten u helpen.

De gemeente Montfoort heeft de zorg voor werk en inkomen uitbesteed aan Ferm Werk in Woerden. Ferm Werk heeft als motto: "Wij zijn er voor jouw baan en jouw inkomen".