Vergaderingen

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein Montfoort zijn openbaar
U bent van harte welkom. Tijdens de vergadering  kunt u uw vraag/opmerking verder toelichten.

De Adviesraad vergadert iedere 2e donderdag van de maand.
Locatie: Stadskantoor Montfoort, Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort
Aanvang: 19.30 uur

Graag vooraf aanmelden en aangeven  via het emailadres contact@asdmontfoort.nl
waar u een vraag/opmerking over heeft.