Sociaal Domein

Wonen, zorg en welzijn

vormen samen een belangrijk aspect van het dagelijks leven. Deze drie gebieden zijn onderling verbonden en spelen een essentiële rol in het bevorderen van een gezonde en gelukkige levensstijl voor mensen van alle leeftijden.

lees verder-->>

 

Werk en inkomen

twee essentiële aspecten van het leven van mensen. Het hebben van werk speelt ook een belangrijke rol bij het bevorderen van eigenwaarde, persoonlijke ontwikkeling en het versterken van sociale relaties.


lees verder-->>

 

Jeugd

Omdat de jeugd zo'n cruciale periode is in de ontwikkeling van een persoon, is het belangrijk om de juiste 
middelen te bieden om de ontwikkeling te bevorderen en om ervoor te zorgen dat jongeren zich kunnen ontwikkelen tot gezonde, 

lees verder-->>

 

Rol Adviesraad

ASD-Montfoort geeft onafhankelijk (gevraagd en ongevraagd) advies aan het College van B&W over vraagstukken in het sociale domein. Is samengesteld uit deelnemers uit de kernen gemeente Montfoort en Linschoten.

lees verder-->>

 

Sociaal domein in beeld

Actueel

Naar aanleiding van de inhoud van de Kaderbrief 2024 GR FermWerk en de bespreking hiervan in de…

04-04-2023
(on)gevraagd advies Integraal Beleidsplan Sociaal Domein

Als Adviesraad Sociaal Domein verzoeken wij het College en de Raad een garantiestelling af te geven…

29-11-2022
Advies garantiestelling Bakkershuis

Wij van de ASD zijn zeer content met de goede samenwerking en geven graag het gevraagde advies.

23-06-2022
Gevraagd advies Huishoudelijke Hulp

Vergaderingen 

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein Montfoort zijn openbaar
U bent van harte welkom. Tijdens de vergadering  kunt u uw vraag/opmerking verder toelichten.

lees verder-->>