Over ons

Op dit moment bestaat de Adviesraad uit 5 personen. Er zijn 2 vacatures.

Ton van der Made,
Voorzitter Adviesraad


Met veel genoegen ben ik toegetreden tot de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Montfoort. De gebieden (werk/inkomen, jeugd, zorg) en reikwijdte van het sociale domein hebben mijn bijzondere interesse. Het belang van onze adviezen aan het college  (gevraagd en ongevraagd) voor de inwoners van onze mooie gemeente zie ik als een uitdaging.

Ik woon sinds 1976 in Montfoort en kom oorspronkelijk uit Brabant. Mijn werkzame leven heb ik doorgebracht als personeelsmanager bij een grote bank/verzekeraar. Binnen de gemeente Montfoort heb ik in de afgelopen jaren meerdere bestuursfuncties vervuld.
 

Vacature
Secretaris

 

Stephanie van der Hurk,
lid
 

Steeds meer mensen lopen vast en kunnen niet meer naar behoefte en mogelijkheden meedoen in de maatschappij. Of dit nu komt door een wirwar aan regels, onduidelijkheid in het beleid of welke reden dan ook, het moet veranderen! Ik wil mijn (juridische) kennis en ervaring dan ook graag inzetten om het gemeentelijk beleid te toetsen op de effecten voor haar inwoners. Hierdoor hoop ik dan uiteindelijk een bijdrage te kunnen leveren aan passende ondersteuning, zodat iedereen weer op zijn eigen, unieke manier kan functioneren.  
 

Douwe Pot,
lid

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Montfoort (ASD-M) wil ik een bijdrage leveren aan het sociale beleid van de gemeente. Voor mij is het belangrijk om dat te doen in samenwerking met alle betrokken partijen, te beginnen met de burgers uit Linschoten en Montfoort, de vertegenwoordigers op elk niveau binnen het gemeentehuis en onze netwerkpartners.

Belangrijk voor de ASD-M is het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeenteraad, maar ook het positief kritisch volgen van het beleid en de uitvoering daarvan.

Ik ben sinds 1990 woonachtig in Montfoort en jarenlang op staf- en directieniveau werkzaam geweest in de (thuis)zorgsector, zowel beleidsmatig als inhoudelijk. Bijvoorbeeld met de verkoop van zorg- en welzijnsdiensten aan zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten.
 

Vacature 
penningmeester